هر چقدر هم که شما سخنان زیبا و مهمی را بخواهید از خودتان نشر دهید، مادامی که فن بیان شما قوی نباشد نمی توانید آن گونه که می خواهید بر دیگران تاثیر بگذارید. احتمالا شما هم در طول عمرتان بعضی از سخنرانی هایی را که شنیده اید را می توانید بیاد بیاورید. این به این دلیل است که شخص گوینده در سخنرانی با استفاده از فن بیان توانسته به خوبی با سخنانش بر شما تاثیر بگذارد.

سخنرانی های بزرگ باعث ترغیب و تجمع مردم در طی چندین نسل شده است. اما در آن جا برخی از عناصر اساسی وجود دارند که برای یک سخنرانی عالی هستند. سایمون لنکستر یکی از برجسته ترین نویسندگان سخنرانی، برخی از این موارد را فاش می کند.

ارسطو در حدود سال 350 سال قبل از میلاد میزیست. او این متن فوق العاده را به نام فن بیان نوشت. که برای بسیاری یک کتاب مقدس است. ارسطو گفت که فن بیان مبتنی بر سه چیز است:

داشتن اخلاق، که ویژگی گوینده است. اعتبار یا اینکه مخاطب به او اعتماد دارد یا نه که احساسات مخاطب است
و سپس شما دارای برند هستید که شامل استدلال سخنوری، هنر اقناع و خشنودی مردم است.

تام کلارک معتقد است که سخنرانی تنها به یک دلیل به خاطر سپرده شده و مردم سخنرانی را به خاطر می آورند و آن هم روح و زمان آن است. او معتقد است سخنرانی هایی که ما واقعا به یاد می آوریم آن هایی هستند که برای ما شخصیت تعریف می کنند یا همه آنهایی که در بعضی موارد تخریب شخصیت یا تجمع علت دارند. همه ی این ها نمونه هایی از سخنرانی با استفاده از فن بیان هستند.

سخنرانی با استفاده از فن بیان, یوبان

در این ویدئو، متوجه می شوید که ویژگی های یک سخنرانی بیاد ماندنی چه چیزهایی هستند.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن