بزرگترین سرمایه یک فروشنده اعتماد بنفس او در جریان فروش است.

مشتری تنها منبع سود فعلی و رشد سازمان می باشد. البته تشخیص، جذب و حفظ یک مشتری خوب که سود زیادی برای سازمان به همراه دارد به علت بالارفتن آگاهی مشتریان و در نتیجه تغییر سطح توقع آنها و همچنین وجود رقابت تنگاتنگ، برای فروشندگان کاری دشوار است ولی با بهره گیری صحیح و اصولی از فن آوری اطلاعات، تشخیص و مدیریت مشتریان به بهترین وجه امکان پذیر می گردد.

رابطه میان یک سازمان و مشتریانش یک رابطه مداوم، دو جانبه، فعل و انفعالی و بسیار با ارزش و سودمند، می باشد. این رابطه می تواند کوتاه و یا بلند مدت، مداوم و یا گسسته، به دفعات و یا یکباره باشد. حتی اگر مشتریان نسبت به سازمان و محصولات آن نظر مثبتی داشته باشند، باز هم رفتار آنها در مورد خرید از سازمان، غیر قابل پیش بینی بوده و بستگی بسیار زیادی به شرایط و موقعیت خواهد داشت.

نیاز مشتری چیست؟

نیاز مشتری به کالا گاهی اوقات یک نیاز مادی است ولی گاهی اوقات جنبه روحی و روانی به خود می گیرد. فروش کامل زمانی اتفاق می افتد که هم زمان چندین نیاز مشتری برآورده شود.

مشتری راضی

مشتری راضی کسی است که احساس کند بعد از خرید درست همان چیزی را خریده است که دلش می‌خواست بخرد.

فروشنده موفق, یوبان
فروشنده موفق, یوبان

راه های شناخت مشتری

برای شناسایی مشتری سعی کنید بدانید:
1. در حال حاضر او از چه کالاهایی استفاده می کند.
2. چه مشخصه ای از کالای موجود را دوست دارد.
3.بودجه خریدار چقدر است؟
4.تهیه محصول چقدر برای او حیاتی است.

بزرگترین سرمایه

بزرگترین سرمایه یک فروشنده اعتماد بنفس او درجریان فروش است.
فرق است بین فروشنده ای که 30 سال به یک روش فروش می‌کند، با فروشنده‌ای که هر سال 30 روش فروش را آزمایش می‌کند.

فروشنده کارآمد کیست؟

فروشنده‌ای که همیشه در حال یادگیری سبک های جدید فروش است. فروشندگی بیش از هر چیز با هدف گزینی ارتباط دارد. فروشنده ای که برای روزها و ماه ها و حتی سال های بعدی برنامه فروش دارد سهم بیشتری از فروش بازار را نصیب خود می‌کند. 66%  مشتریان به این دلیل از ما فاصله می گیرند که احساس می‌کنند ما به حد کافی به آنها توجّه نکرده ایم.

مهمترین درس فروشندگی

از فروشنده‌ی موفقی پرسیدم: مهمترین درس فروشندگی چیست؟
گفت: تماس دائم با مشتری.

فروشنده موفّق، مشتری را به حرف زدن وا می دارد و خودش سراسر گوش می شود. فروشنده ناموفّق، مشتری را به سکوت می‌کشاند و خودش یکسره حرف می‌زند.


دو چیز با ارزش
سعی کنید پس از فروش، مشتری دو چیز را به همراه خود ببرد:
کالایی که فروخته اید.           
نام نیکی که از خود بر جا گذاشته اید.

فروشنده ناموفق یک راه حل پیش پای مشتری می‌گذارد. فروشنده موفّق راه حل های مختلفی را به مشتری پیشنهاد می‌کند.

منبع: bashgahedanaei.ir

اشتراک گذاری

پاسخ دادن