مراقب سازمانتان باشید! نوآوری و خلق ایده های نو مانند ضربان قلب برای سازمانتان عمل می کند و طبیعتاً اگر قلب یک سازمان از کار بیوفتد دیر یا زود خواهد مرد!

در این فایل صوتی از مجموعه پادکست های آکادمی امید و انگیزش یوبان، روش هایی را فرا خواهید گرفت تا بتوانید ضربان قلب سازمانتان را تنظیم کنید.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن