درباره همه موارد و خدماتی فکر کنید که روزانه استفاده می کنید. احتمالاً تمام اینها محصولات سازمان های مختلفی هستند. ممکن است در موردش فکر نکنید که چه فرآیندهایی همه این کالاها و خدمات را تولید می کند، اما مجموعه همه این فرایندها تعریف عملیات است. برای فهمیدن چگونگی کار مدیریت عملیات با یک ویدیو جدید از یوبان همراه باشید.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن