گوش دادن از مهم ترین مهارت‌های ارتباطی است و یک مهارت زندگی به حساب می آید و هر شخص در جامعه باید آن را یاد بگیرد. شنونده‌ی خوبی بودن نقش مؤثری در برقراری ارتباط مؤثر دارد. عوامل زیادی هستند که باعث می شوند ما بطور روزمره شنونده خوبی نباشیم.

در این فایل متنی از آکادمی امید و انگیزش یوبان، به پاسخ این سوال دست پیدا می کنید که چرا نمی توانید شنونده خوبی باشید.

به انضباط شخصی اهمیت بدهید

هرچند داشتن انگیزه و روحیه در روند زندگی شما تأثیر مثبتی پیاده می کند ولی بر خلاف باورهایتان باید بگوییم شما برای پیشرفت به انگیزه نیاز ندارید. مهمترین عامل پیشرفت شما انضباط شخصی است.

خطاهایی که همه مرتکب می شوند

, یوبان

باورهای ما و گاهاً اعتماد به نفس کاذب در وجود ما باعث قضاوت های نادرست در زندگی کاری و شخصی ما می شوند.

اکثر مردم فکر می کنند که می توانند از روی چهره ی یک فرد خصوصیات اخلاقی آن فرد را تشخیص دهند و همین امر در موارد زیادی باعث قضاوت آنها می شود.

خودتان را چکاپ کنید

احتمالاً بعد از خواندن تیتر این مطلب، بررسی ها و آزمایشات پزشکی در ذهنتان مجسم شده اند. اما محتوای این مطلب کاملاً چیز دیگریست! شما اینبار بجای تشخیص مشکلات فیزیکی بدنتان به درون ذهنتان رجوع می کنید و آن را اصطلاحاً چکاپ می کنید. بعد از انجام این کار به نتایج شگفت انگیزی دست خواهید یافت.

چه کاری را در چه زمانی انجام دهیم؟

برای دستیابی به بهترین نتیجه در هر کاری باید زمان مناسبی برای انجام دادنش انتخاب کنیم. مثلاً سرمایه گذاری در هر زمانی منجر به سود دهی نمی شود. یا درخواست یک لطف از یک شخص در هر زمانی با موافقت روبرو نمی شود. 

اشتراک گذاری

پاسخ دادن